PATENT/FAYDALI MODEL

Patent / Faydalı Model Tescili

Latince kökenli olan patent kelimesi açıklık anlamına gelmektedir. Terimsel anlamı ise teknik bir probleme teknik bir çözüm getirmektir. Buluş belgesi veya patent, ürün veya buluş sahibine, icat ettiği ürünün satışı, pazarlanması, çoğaltılması, bir benzerinin üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren resmî bir belge veya unvandır. Geleneksel terminoloji ile sınaî mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan patent hakkı, özellikle teknoloji transferinin aracı olan, maddi olmayan bir mala ilişkin haktır.

Patent / Faydalı Model İzleme

Türkiye de yapılan patent ve faydalı model tescilleri aylık yayınlanan resmi patent bültenleri ile kamuya açıklanmaktadır. Ayrıca Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü(WIPO) tarafından da dünyada yayına çıkan patentlerin çok büyük bir bölümü yayınlanmaktadır(http://www.espacenet.com/index.en.htm). Yayınlanan patent ve faydalı modeller talebin türüne göre belirli ülkelerde yada dünya genelinde izlenmektedir. İzleme; Patentlerin sınıflandırılmasına dair Strazburg anlaşması kapsamında yapılacak sınıf tespiti ile genelden özele doğru detaylandırılarak yapılmaktadır. Firmaların kendi ürünleri bakımından piyasadaki yerlerinin tespiti, bilerek yada bilmeyerek başka firma adına patentle bir ürünün üretim yada ticaretini yapmalarının önlenmesi, tekniğin son halinin tespiti, rakiplerin hangi alanlarda yoğun olarak çalıştıklarının tespiti için izleme çalışmaları son derece önemlidir. Özellikle kendilerine yeni ürünler için üretim/satın alma talebi gelen firmalar taklitçi durumuna düşmemek için patent izleme ve araştırma konularına özel önem vermelidir.

Patent / Faydalı Model Araştırma

Patent başvurusu yapılmadan önce başvuru sahibinin buluş konusu teknik ile ilgili Türk Patent Enstitüsüne başvurarak patent araştırması yapması önerilir. Tekniğin bilinen durumunun araştırılması, buluş sahibine kendi buluşunu mevcut patentlerle karşılaştırma, benzerlikleri ve farklılıkları görme olanağını sağlar. Başvuru sahibi buluşunun yeni olup olmadığı konusunda genel bir fikre sahip olur. Böylece mevcut teknoloji bilinerek yapılan bir patent başvurusunun reddedilme olasılığı azaltılmış olur.

Patent / Faydalı Model Adres Değişikliği

Bir patent başvurusu veya patentin sahibinin adresinde herhangi bir değişiklik söz konusu ise ; bu değişikliğin Patent Siciline kaydedilebilmesi için bazı işlemlerle birlikte Enstitüye başvuruda bulunulması gerekir.

Patent / Faydalı Model Ünvan Değişikliği

Bir patent başvurusu veya patentin sahibinin unvanında herhangi bir değişiklik söz konusu ise bu değişikliğin patent siciline kaydedilebilmesi için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuruda bulunulması gerekir.

Patent / Faydalı Model Nevi Değişikliği

Bir patent başvurusu veya patentin sahibinin nevi”sinde herhangi bir değişiklik söz konusu ise bu değişikliğin patent siciline kaydedilebilmesi için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuruda bulunulması gerekir.

Patent / Faydalı Model Devir

Patent sahibi, patentten doğan hakkını üçüncü kişilere devir edebilir. Devir işlemlerinin hüküm doğurabilmesi için TPE nezdinde sicile kaydının yapılması gerekmektedir.

Patent / Faydalı Model Lisans

Patent sahibi, patentten doğan hakkını üçüncü kişilere lisans verebilir. Lisans işlemlerinin hüküm doğurabilmesi için TPE nezdinde sicile kaydının yapılması gerekmektedir.

Patent / Faydalı Model Karşılaştırma

İki Patent veya Faydalı model dosyasının koruma kapsamının karşılaştırılması ve sonucunun raporlanmasıdır.  
KAPAT