PATENT ANALİZ VE KIYASLAMA

Patent-Analiz-ve-Kıyaslama
Patent Analizi; bir çok amaç için ve faklı şekillerde gerçekleştirilmektedir.

Patentli bir ürünün hangi ülkelerde korunduğu, koruma süreleri ve patentli ürünün durum bilgileri gibi bir çok bilgi patent analizi ile gerçekleşmektedir. Patent analizi sayesinde firmalar / şahıslar patentli ürün hakkında bilgi edinebilirler.

Dava durumlarında da Patent Analizi:

Patent davalarında, dava konusu ürün ile ilgili olarak patent analizi gerçekleştirilmesi önerilir. Patent analizi sayesinde Patentli ürünün koruma kapsamı belirlenir. Patent ihlali gibi durumlar değerlendirilir.

Doğru ArGe için Patent Analizi:

Özellikle Arge çalışmaları sırasında Patent Analizi yapılması önerilir. Eğer bir patentli ürünün geliştirmesi söz konusu ise patent analizi yapılmalıdır. ArGe’de üretilmesi planlanan ürünün bir başka patentli ürünün sınırlarına girmesinin önüne geçilmesinin sağlanması için yine patent analizi gerçekleştirilmelidir.

Patent Kıyaslama:

Patentli bir ürünün bir başka patentli ya da patentsiz ürün ile kıyaslanması durumunda önerilir.

Patent Analiz ve Kıyaslama hizmeti daha sonradan karşılaşılabilecek olumsuz maddi – manevi sonuçların önüne geçmek için ve doğru bir ArGe yapılanması için olmazsa olmazdır.

KAPAT