ENDÜSTRİYEL TASARIM

Tasarım Tescil

554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede endüstriyel tasarımı kavramı şu şeklide tanımlanmaktadır; “Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.”

Tasarım Araştırma

Tasarım siciline kaydedilmiş benzer tasarımların tespiti ve takibi, Türk Patent Enstitüsü’nün veri tabanında yapılmaktadır. TPE nezdinde tasarımın şekli itibari ile araştırma yapılması mümkün olmadığından, araştırma tasarım sahibi adına kayıtlı tasarımların listelenmesi veya tasarıma konu ürünün ismi kriter alınarak yapılabilir.

Tasarım İzleme

Tasarım haklarınızın etkin bir şekilde korunabilmesi için, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı nezdinde başvuruları yapılan ve Resmi Tasarım Bülteni’nde ilan edilen Tasarımların, tescilli Tasarımlarınıza benzer olup olmadığının takibi yapılabilecek olup, benzer bulunan Tasarımlar her ay düzenli olarak tarafınıza rapor edilebilmektedir. Tasarım izleme sistemi sayesinde, Türk Patent Enstitüsü tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan ve Tasarım başvurularının ilan edildiği Resmi Tasarım Bülteni incelenerek, tescilli Tasarımınıza aynı ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olan Tasarımların henüz başvuru aşamasında iken tespit edilmesi ve itiraz edilerek iptalinin sağlanması mümkün olabilmektedir.

Tasarım Adres Değişikliği

Tasarım sahibinin adresinde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, adres değişikliğinin Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmesi ve sicile kayıt edilmesi gerekmektedir. Adres değişikliği, aynı tasarım sahibi adına tescilli yada başvuru aşamasındaki tüm tasarımlarda yapılmalıdır.

Tasarım Ünvan Değişikliği

Tasarım sahibinin unvanında herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, unvan değişikliğinin Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmesi ve sicile kayıt edilmesi gerekmektedir. Unvan değişikliği, aynı tasarım sahibi adına tescilli yada başvuru aşamasındaki tüm tasarımlarda yapılmalıdır.

Tasarım Nevi Değişikliği

Tasarım sahibi kuruluşların unvanında nevi değişikliği olduğu takdirde, nevi değişikliğinin Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmesi ve sicile kayıt edilmesi gerekmektedir. Nevi değişikliği, aynı tasarım sahibi adına tescilli yada başvuru aşamasındaki tüm tasarımlarda yapılmalıdır.

Tasarım Devir

Tasarım devri; tasarım sahibinin tescilli tasarım haklarının üçüncü şahıslara ve firmalara devredilmesidir. Mahkeme kararının sonucu olan devir hariç, tasarımın devri yazılı olarak devir sözleşmesi ile yapılır. Tasarımın devrinin Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmesi ve sicile kayıt edilmesi gerekmektedir.

Tasarım Lisans

Tescilli bir endüstriyel tasarımın kullanım hakkı (lisans) lisans yoluyla üçüncü kişilere ve firmalara verilebilir. Endüstriyel tasarım üzerindeki lisansın Türk Patent Enstitüsü’ne bildirilmesi ve sicile kayıt edilmesi gerekmektedir.
KAPAT